ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΜΕΒΓΑΛ : Συμμετοχή της ΜΕΒΓΑΛ σε δύο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα

Σε δύο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα συμμετέχει αυτόν τον καιρό η Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος με στόχο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η ευζωία των γαλακτοπαραγωγικών ζώων και η διαρκής βελτίωση των ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας.
Το πρώτο ερευνητικό έργο, με την ονομασία Genomilks, υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Αντικείμενο του έργου είναι ο συνδυασμός επιστημονικών κλάδων (γονιδιωματική, μεταγραφομική, omics και ποσοτική μικροβιολογία), ώστε να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα ακριβέστερης και αμεσότερης πρόβλεψης και ταυτοποίησης του τροφιμογενούς Bacillus cereus στο γάλα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εν λόγω έρευνα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βιομηχανία γάλακτος και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, πολύ πριν το προϊόν φτάσει στον τελικό καταναλωτή.
Μάλιστα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η εταιρεία επένδυσε στη δημιουργία καινοτόμου εργαστηρίου μοριακής βιολογίας με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, όπως όργανο ελέγχου RT-PCR για την ανίχνευση και ταυτοποίηση στελεχών μικροοργανισμών σε μοριακό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η ΜΕΒΓΑΛ συμμετέχει επίσης στο έργο CoWel μαζί με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τα εξειδικευμένα εργαστήρια Q-Lab του αγροδιατροφικού κλάδου, τον φορέα πιστοποίησης Baltic Control Certification SA από τη Δανία και συγκεκριμένους συνεργάτες της Έλληνες αγελαδοτρόφους. Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση Προτύπου Ποιότητας για τη διασφάλιση της καλής μεταχείρισης των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της εκτροφής και επομένως η βελτίωση του επιπέδου ευζωίας τους.

Στόχοι του έργου CoWel είναι συνοπτικά οι εξής:
  • η υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών ευζωίας από τους αγελαδοτρόφους, οι οποίες θα οδηγήσουν στην παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • η πιστοποίηση της συμμόρφωσης των κτηνοτρόφων με το Πρότυπο Ποιότητας, διευκολύνοντας την ιχνηλασιμότητα του τελικού προϊόντος και συμβάλλοντας στην υψηλή αξιολόγηση των εκμεταλλεύσεων
  • η ανάδειξη της ανώτερης ποιότητας του γάλακτος, ικανοποιώντας την επιθυμία των καταναλωτών για διάθεση ποιοτικά ανώτερων προϊόντων
«Ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία και αειφορία είναι κάποιες από τις βασικές αρχές που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της ΜΕΒΓΑΛ και γι΄αυτό πέρα από το πεδίο της έρευνας η εταιρεία επενδύει και σε περιβαλλοντικά θέματα», τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας και σημειώνεται ότι πρόσφατα έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση ISO 14001:2015, κάτι που αποδεικνύει, σύμφωνα με τη ΜΕΒΓΑΛ, την προτεραιότητά της αναφορικά με την προστασία του οικοσυστήματος και την αρμονική συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το πιστοποιητικό αποτελεί σημείο αναφοράς για τις απαιτήσεις που απορρέουν από ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και καθορίζει το πλαίσιο για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των πρακτικών περιβαλλοντικής πολιτικής, σε σχέση με τις συνεχόμενες και αυξημένες απαιτήσεις για καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες και σε ισορροπία πάντα με τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες.
Τέλος, δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΕΒΓΑΛ, είναι η διαρκής ανάπτυξη, ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας και παράλληλα μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, με σεβασμό  στο σήμερα και στις επόμενες γενιές.