ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Τα Καβακλιώτικα -“Η ΑΡΑΒΩΝΙΑ Μέρος 2 “

ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΙΔΟΥ ( Λαογράφος )

Αγαπημένα Καβακλιουτούδια κι Αρτλίκια

Τ’ν Κυριακή ίνγκει μι χαρές κι μι τραγούδια η αραβώνια.
Την Τιτάρτη του προυί, προυουδεί η ραβουνιασκί του δίσκου μι τα δώρα, σ’ Πέτρου ν’Παπαμιχάλινα, ιατί τ΄φτιάξει μι του φίλου τ’ς κι μιτά τουν στιφανώθκει.
Φτάν’ σ’ Μάρου ι δίσκους μι τα δώρα. Κιρό δε χάν’ η Μάρου κι παένει στου μπαχτσιά κι φουνάζ’ του Γκόγκου κι τουν λιέι.
Γκόγκου μας προυότσαν τα δώρα ουπίσ’. Η ραβουνιασκήσ’ τ’ φτιάξει μι του φίλου τ’ς. Ι Γκόγκους έριτει στου σπιτ’ ινατουμένους κι παίρνει του δίσκου κι τουν πουλιμά μαζί μι τα χρυσαφικά, σ΄ν αυλή, μέσα σ’ τρανταφυλιές.
Κι λέει τ’ μάνα’τ φεύγου κι δα πάου μια βόλτα. Προυσβάλθκι πουλύ. Μαζώνει η Μάρου ούλα τ’ αδέρφια τ’ς σ’ Ντρουγκέι, ιφτά ήταν κι τα παντριμένα πιδιά τ’ς μ΄σ΄ιναίκιητζ, κι τ’ θυγατέρα τ’ς μι τουν άντρα τ’ς κι φκιάνει συμβούλιου.
Κι σ’ λιέει πόψι δα μι φέρτει του Γκόγκου ραβουνιασμένου. Προυσβάλθηκι τόσου πουλί, δα πάθ’ τίπουτας, του πιδί’μ κι ύστρας δα τραβούμι.
Σι λίγου έριτι ι Γκόγκους κι σ’ βλέπει ούλνους αραδιασμέν’.
Κι τ’ρουτούν ούλοι τ’ μάνα μι ποιά να τουν ραβουνιάσουμι;
Κι λέει η μάνατ’, έχουμι τέσαρις προυτάσεις. Πρώτα δα πάει όμους σ’ Πούνκα.
Ι πατέραζ’τ ιρνά στουν ιό’τ κι τουν λιέει.
Ενα κουρίτσ’ νο μαυρουμάτκου η Μπαλγκουρανούδα να τόχουμι μπρουστά στα μάτια μας κι να τ΄αφήκουμι κι πήγις να μη σκαλίιζ αού.
Το ίδιο βράδυ μαζώνουντι ούλου του σόϊ, όπως ήταν σ’ν Πέτρου τ’ν Παπαμιχάλινα, που ήταν όπους ξέρτι, απέναντι απ’ του σπίτ’ σ’ Πούνκας.
Κι προουδούν στου σπιτ(ι) σ’ Πούνκας, σ’φιλινάϊδ’ τ’ς, τ’ν Τασούλα κι τ’ν Κούλα να τ’ν καταφέρ’ν, να πεί του νιέ.

 

Τα Μασάλια σ΄Πούνκας