ΚΟΥΦΑΛΙΑ Θεσσαλονίκης : Όμιλος Κυνηγών Κουφαλίων / δράση καθαρισμού και αποκομιδής

Στα πλαίσια της ημέρας περιβάλλοντος ο Όμιλος Φίλων Κυνηγών Κουφαλίων Θεσσαλονίκης διενήργησε δράση καθαρισμού και αποκομιδής συσκευασιών φυτοφαρμάκων.