ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Θέατρο ΊΧΝΑΙ – Ενημέρωση

-Το Θέατρο Ίχναι αναστέλλει την λειτουργία του παιδικού τμήματος για δύο εβδομάδες με βάση τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊου

-Το Θέατρο Ίχναι αναστέλει την προγραμματισμένη πρεμιέρα που έχει για το Σάββατο 14 Μαρτίου “Συμπέθεροι απ` τα Τίρανα” υιοθετώντας τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται για τη μη εξάπλωση του Κορωνοϊού. Η παράσταση θα μεταφερθεί σε άλλες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.