ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Ε.Σ.Υ. ΚΈΝΤΡΟ ΥΓΕΊΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Υ.ΠΕ. και κατόπιν σχετικής ΚΥΑ, όσοι πολίτες επιθυμούν να επιβεβαιώσουν με Rapid Test το αποτέλεσμα του θετικού self test θα:
1. Μπουν στο www.self-testing.gov.gr για δήλωση του θετικού αποτελέσματος.
2. Eκτυπώσουν την απόδειξη αυτή η σε περίπτωση εγγραφής δήλωσης θα προσκομίσουν βεβαίωση αποστολής αυτής στην Υπηρεσία και την ίδια τη δήλωση του θετικού self test.
3. Προσέλθουν στη μονάδα μας 13.00-14.00 καθημερινά ΜΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ SELF TEST για να κάνουν το Rapid από επαγγελματια υγείας.