ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Ε.Σ.Υ. Κέντρο Υγείας Κουφαλίων

Συνέχεια Προγράμματος Υπουργείου Υγείας και 3ης ΥΠΕ Αγωγής και Προαγωγής Στοματικής Υγείας στο μαθητικό πληθυσμό! Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και κηδεμόνες για την άριστη συνεργασία τους και τη στήριξή τους σε ο,τι χρειαστεί!
Η κατασκευή με θέμα “Στοματική Υγιεινή” είναι των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ραχωνας Ν. Πέλλας, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας μας.
Γλυκύτατα παιδιά, ελπίδα για το μέλλον!