ΚΟΥΦΑΛΙΑ – Επίκαιρη ερώτηση : Προς την Αντιδήμαρχο Οικονομικών ( Ενεργοί δημότες )

Προς την Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

Προς την Αντιδήμαρχο Οικονομικών , και μέλους της Επιτροπής Διαφάνειας, σύμφωνα με την ΑΔΣ 55, της 5ηςΤακτικής Συνεδρίασης του 2020
Ερώτηση:. Ταμειακά διαθέσιμα.
Παραλάβατε περίπου 8,5 εκατομμύρια Euro από την προηγούμενη διοίκηση, ταμειακά διαθέσιμα.
Σήμερα ποια είναι κατάσταση, πιο είναι το υπόλοιπο δηλαδή, και πώς προγραμματίζετε την αξιοποίησή του, και ενόψει του Covid-19, και σε πιο ποσοστό;
Θεωρείτε πως τα ΣΗΜΕΡΙΝΆ ταμειακά διαθέσιμα, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του Covid-19 για τους Δημότες μας;
Μπορούμε να στηρίξουμε επιπλέον τους δημότες μας που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες, και με ποιες επιπλέον δράσεις; Ποιους κωδικούς του προϋπολογισμού μπορούμε να αναμορφώσουμε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πιστώσεις, και σε τι ποσό; Υπάρχει σχεδιασμός; Μπορείτε να μας πληροφορήσετε;
Μπορούμε να συμβάλλουμε, και να διαθέσουμε, άραγε πιο ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων, στην προσπάθεια θωράκισης αλλά και αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, για τους Δημότες μας, (ΕΠΙΠΛΕΟΝ Στήριξης του Κέντρου Υγείας, του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.. ΚΛΠ) ;
Τι δαπάνες έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο Δήμο μας, που να αφορούν, τα έκτακτα μέτρα αποτροπής της διασποράς του Κορωναιού COVID-19, και σε τι ποσοστό σε σχέση με το ταμειακό υπόλοιπο.
Σε τι ποσό ανέρχεται συνολικά μέχρι σήμερα η βοήθεια του κράτους στο Δήμος μας με έκτακτες επιχορηγήσεις, που να αφορούν , τα έκτακτα μέτρα αποτροπής της διασποράς του Κορωναιού COVID-19, και σε τι ποσοστό των συνολικών επιχορηγήσεων, στο αντίστοιχο διάστημα;
Ταυτόχρονα σας ζητάμε να μας καταθέσετε επίσημα:
1) Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου και του συνόλου των Νομικών του Προσώπων του (ΟΚΠΑΝΑ, ΔΕΥΑΧ) όπως ήταν διαμορφωμένα στις 01/09/2019, στις 29/02/2020, στις 30/03/2020 και σήμερα. Επίσης την εκτίμηση σας για το ύψος αυτών την 30/06/2020.
2) Τις ανάγκες εξυπηρέτησης όλων των υποχρεώσεων και ανελαστικών δαπανών για το το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Ελπίζουμε η διοίκηση του Δήμου, στα πλαίσια της απόφασης ΑΔΣ 55 : με θέμα Λήψη απόφασης για την δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για την διασφάλιση της διαφάνειας, στις διάφορες εγκρίσεις δαπανών, όσων δεν ακολουθούν την κανονική διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ,..Αφού γρήγορα συγκληθεί, να της τεθούν υπόψη τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη.
==============================================
Ερώτηση:. Επάρκεια εξοπλισμού Σχολείων – μαθητών για τηλεκατάρτηση.
Παρακαλώ κα Αντιδήμαρχε, να μας πληροφορήσετε αν σας έχει ανατεθεί, να εξοικονομήσετε και ποιο ποσό, για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Δήμου μας, που σήμερα στερούνται ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τηλεκατάρτησή τους.
Έχετε διαπιστώσει αν υπάρχουν μαθητές, που οικονομικά αδυνατούν να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και με τηλεδιάσκεψη τα καθημερινά τους μαθήματα, μέσω διαδικτύου ;
Αν υπάρχει καταγραφή, μπορεί ο Δήμος να αναλάβει αυτήν την οικονομική επιβάρυνση;
Αν δεν μπορεί ο Δήμος να αναλάβει αυτήν την οικονομική επιβάρυνση, σε τι ενέργειες έχετε προβεί, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση;
Επειδή πιστεύω πως όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία, στους οικονομικά αδύνατους μαθητές του Δήμου μας,
Επειδή όμως ο χρόνος που φεύγει γρήγορα, μπορεί να αφήσει πίσω του μαθητές δυο ταχυτήτων,
Παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως, για τις ενέργειές σας .
Σημ. Οι παραπάνω ερωτήσεις έγιναν κατα την διάρκεια της 6ης (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ στις 14/04/2020.
ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
Επικεφαλής της παράταξης των Ενεργών Δημοτών