ΚΟΥΦΑΛΙΑ – “ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ” : Η πρότασή μας για τα οικονομικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο Δήμος μας

Η πρότασή μας για τα οικονομικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο Δήμος μας στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 21 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ:

1. Απαλλαγή κατά 50% των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

2. Απαλλαγή των επιχειρήσεων εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, εφόσον δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3. Παράταση ή μη της προθεσμίας πληρωμής όλων των βεβαιωμένων οφειλών τρίτων προς τον Δήμο μας, και αναστολή είσπραξης δημοτικών εσόδων για την ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκηδόνος, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με το πνεύμα της ΠΝΠ υπ’ αρ. 68/20-03-2020 λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.