ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 3 Μαίου

Από την ΔΕΗ γίνεται γνωστό ότι την Κυριακή 3 Μαίου  θα έχει διακοπή ρεύματος στο βόρειο τμήμα των Κουφαλίων για έργα συντήρησης του δικτύου

Η διακοπή θα γίνει από τις 7,30 Π.Μ μέχρι τις 13,30 Μ.Μ