ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Δημοτικό Συμβούλιο για τον Προϋπολογισμό

ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ που θα γίνε στις 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)του Δήμου Χαλκηδόνος