ΚΟΥΦΑΛΙΑ – Δήμ. Χαλκηδόνος : Άλλη μία οικονομική επιτροπή με παλιά έργα …για ανάπτυξη !!!

Άλλη μία οικονομική επιτροπή στο δήμο Χαλκηδόνος με πολλά προγραμματισμένα έργα από προηγούμενες  διοικήσεις

Για την Ιστορία ήρθε προς έγκριση για μία ακόμη φορά η «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος» και το οποίο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο σύνολο της περιοχής Επέκτασης Σχεδίου Κουφαλίων

Επίσης ήρθε πάλι προς έγκριση η «Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Αδένδρου»

Επίσης κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης εγκρίθηκε η Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για το διαγωνισμό του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δ.Α.Κ. Γέφυρας», συνολικού προϋπολογισμού 570.564,52 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

δημότης ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ