ΚΟΥΦΑΛΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ /Απο το 3ο Νηπιαγωγείο Κουφαλίων

Μία άμορφη εκδήλωση με Έκθεση Βιβλίου θα διοργανωθεί από τον σύλλογο γονέων του 3ου Νηπιαγωγείου Κουφαλίων στις 18 & 19 Μαρτίου στα Κουφάλια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.