ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Ασθενοφόρο από σήμερα εξυπηρετητή της ανάγκες των δημοτών 

Ένα επίκαιρο αίτημα στα Κουφάλια γίνεται πραγματικότητα και από σήμερα ένα ασθενοφόρο θα εξυπηρετητή για της ανάγκες των δημοτών