ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Αναβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων

Την αναβολή όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου ο δήμος Χαλκηδόνος  … !