ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Αιμοδοσία από τον Ομιλο Φίλων Κυνηγων ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

Στίς 4 και 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στα Κουφάλια  η 34η αιμοδοσία από τον Ομιλο Φίλων Κυνηγων ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ