ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Ένωση Γονέων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Υγείας, αναβάλλονται όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις για ένα μήνα (μέχρι τις 10 Απριλίου, με επαναξιολόγηση για επέκταση της ημερομηνίας ανάλογα με τις κρατικές οδηγίες).
Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε να βοηθήσουμε τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας στην προσπάθεια να προστατεύσουν την ελληνική κοινότητα από την εξάπλωση του ιού COVID-19.
Όλες οι δράσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί και αναβάλλονται, μετά το πέρας αυτής της κρίσιμης περιόδου θα επαναπρογραμματιστούν και θα υλοποιηθούν κανονικά.