Κουφάλια : 2η Δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σας προσκαλούμε στη 2η Δημόσια διαβούλευση με σκοπό την ‘Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης κινητικότητας – Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών’, την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος (ΚΑΠΗ Κουφαλίων, 1ος όροφος)