Κουφάλια : Συγκροτήθηκε επιτροπή διαφάνειας στο δήμο Χαλκηδόνος

Ως όφειλε και ήταν υποχρεωμένος ο δήμος Χαλκηδόνος  συγκρότησε την  επιτροπή διαφάνειας