Κουφάλια : Πολιτιστικός σύλλογος Κουφαλίων Μακεδονία

Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε και φέτος στην εκδήλωση του συλλόγου μας για τον εορτασμό του εθίμου «ΚΟΛΙΝΤΑ ΜΠΑΜΠΩ ΚΟΛΙΝΤΑ»