Κουφάλια : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ… “Συμπέθεροι απ΄ τα Τίρανα”

Κουφάλια : “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ” Συμπέθεροι απ΄ τα Τίρανα

Πνευματικό κέντρο Κουφαλίων “ΧΑΤΖΑΚΟΣ” θέατρο “ΙΧΝΑΙ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ… “Συμπέθεροι απ΄ τα Τίρανα”

Παραστάσεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ