Κουφάλια – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ “Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα”

Πνευματικό Κέντρο κουφαλίων “ΧΑΤΖΑΚΟΣ” Θέατρο “ΙΧΝΑΙ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ “Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα”

Παραστασεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ