Κουφάλια : Πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΣΑ στα Κουφάλια για την εκπαίδευση

Κουφάλια :

Πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΣΑ στα κουφάλια για την εκπαίδευση

ΚΥΡΙΑΚΗ  24/10/2021 στις 11π.μ. στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΧΑΤΖΑΚΕΙΟ” στα Κουφάλια