Κουφάλια : ΠΑΟ Κουφαλίων – Αγροτικός Αστέρας

Κουφάλια : ΠΑΟ Κουφαλίων – Αγροτικός Αστέρας

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3.30 Μ.Μ