Κουφάλια : Ορειβατικός Όμιλος Κουφαλίων – Κοπή πίτας

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΦΩΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ …!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται, άτομα στέκονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

ΑΠΟ ΤΟ   FACE BOOK :  ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ