Κουφάλια : Η Φωτογραφία της εβδομάδας !

Στα Κουφάλια πολεμάνε τον φτωχό – ιο  
Η παρέα της φώτο  τα λέει όλα…
Πάντα πρωτοπόροι οι Κουφαλιώτες !