Κουφάλια : ΕΠΑΛ Κουφαλίων

Ας αγαπήσουμε τα σπορ!!!
Συγχαρητήρια
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΙΩΝ για την εξαιρετική δουλειά!!!!
Μπορείτε να μπείτε στη διεύθυνση του ΕΠΑΛ www.1epalkoufal.com για να περισσότερες πληροφορίες!