Κουφάλια : Δρώμενο Θεατρικό Εργαστήρι “Τα Σκουπίδια “

Δρώμενο Θεατρικό Εργαστήρι “Τα Σκουπίδια “