Κουφάλια : Διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Προχώματος

Η δημοτικά αρχή Χαλκηδόνος αποφάσισε τη διακοπή των μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας Προχώματος του Δήμου μας για
τέσσερις (4) μέρες, από 3 έως και 6 Μαρτίου 2020, επειδή στο παραπάνω σχολείο
παρουσιάστηκαν αυξημένα κρούσματα γρίπης και η πλειοψηφία των μαθητών απουσιάζει.