Κουφάλια : Διακοπή νερού στις Εργ. Κατοικ. και στην Επέκταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΑΥΡΙΟ 05-03-2020

ΕΔΩ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ- Επέκταση Κουφαλιων-και Εργ. ατοικίες 05_03_2020