Κουφάλια : Γενική Συνέλευση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κουφαλίων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Κουφάλια  η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κουφαλίων

Κουφάλια : Ο Χρήστος Μουλάς πρόεδρος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κουφαλίων - Makedonia Press

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΛΑΣ

Τα θέματα ημερησίας διάταξης  που συζητήθηκαν και έλαβαν αποφάσεις τα μέλη ήταν :
1:  Αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους 2019
2:  Αλλαγή καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο περί συνεταιρισμού
3:  διάφορα θέματα – προτάσεις

Αγροτικές Ειδήσεις: Υπόδειγμα καταστατικού αγροτικού συνεταιρισμού | agrocapital.gr