Κουφάλια : ” Έρχεται η ΑΝΤΡΙΑΔΑ ” στα Κουφάλια

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2020”

3) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2020_Ψ6ΔΜΩΗ2-ΝΔΓ4)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΥΝ ΠΑΡΚ ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2020_6ΑΒΙΩΗ2-ΓΘΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2020”