Κουφάλια : Έργα στο δημοτικό διαμέρισμα Κουφαλίων

Πατήστε εδώ για το ΘΕΜΑ  :

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 88010) για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα