Κουφάλια : Ένωση Γονέων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) για να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση.
Ο μαθητής θα δίνει στην φόρμα εγγραφής του τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στον έλεγχο προόδου του Α΄ τριμήνου. Αν δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου του μπορεί να τον αφήσει κενό.
Ο Αριθμός Μητρώου του κάθε μαθητή είναι προσωπικός και δεν τον δίνεται σε κανένα. Το μήνυμα είναι προσωπικό για τον κάθε κηδεμόνα.
Η σελίδα εγγραφής είναι: https://register.sch.gr/students/
Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο και ο κηδεμόνας να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και email.
Ιδανικό θα είναι να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσης του μαθητή γιατί με αυτά θα μπαίνετε στο ΠΣΔ.
👨‍🎓👉Μετά από την απόκτηση των κωδικών θα ενημερωθείτε με νέο email 📨για την πλατφόρμα που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς για ώστε να μπορέσετε να γίνετε μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τη Διευθύντρια.