ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ : Κλειστές μέχρι και 28 Απριλίου οι Εκκλησίες

 Τουλάχιστον μέχρι και τις 28 Απριλίου θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς οι εκκλησίες, στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορωνοϊό.
 Κι αυτο καθώς με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα, αποφασίζεται η παράταση (χωρίς τροποποίηση) της ισχύος της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.23093/6-4-2020 (ΦΕΚ Β’1178) αναφορικά με τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας, έως και τις 28.4.2020.
 Μέχρι τότε:
 α) Απαγορεύονται, παρουσία κοινού, οι λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και πάσης φύσεως θρησκευτικές τελετές σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. β) Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών κεκλεισμένων των θυρών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοηθητικό προσωπικό (πχ ιεροψάλτης) των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει τα 4 φυσικά πρόσωπα. Ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος για να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα σύμφωνα με την ΚΥΑ. Δεν επιτρέπεται, ούτε κεκλεισμένων των θυρών, η τέλεση λειτουργιών σε χώρους λατρείας που βρίσκονται σε ιδιωτικά κτήματα, κτίρια κλπ. γ) Απαγορεύεται η επίσκεψη κοινού, ατομικά ή ομαδικά, στα μοναστήρια. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και ακολουθιών στα μοναστήρια χωρίς την παρουσία κοινού. δ) Επιτρέπεται, επιπλέον της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής, και η αυτοτελής διαδικτυακή μετάδοση της λειτουργίας.
 Η προηγούμενη ΚΥΑπροέβλεπε προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείαςόλων των θρησκειών και δογμάτων για το διάστημα από 12 έως 20 Απριλίου.
 Ωστόσο, μετά το Πάσχα ακολουθούν γιορτές της Ορθοδοξίας, αλλά και άλλων δογμάτων (πχ Ραμαζάνι) και θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα για συνωστισμό.

error: Content is protected !!