ΚΕΚ Νεφέλη : Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο “Κ.Ε.Κ. Νεφέλη”

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

Με απαντητικό του έγγραφο ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (μετά και την οριστική απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών) ζητάει από τους Δήμους Χαλκηδόνος, Δέλτα και Ωραιοκάστρου να προχωρήσουν άμεσα σε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚ Νεφέλη. Στην οριστική οδηγία της Αποκεντρωμένης ορίζεται ο τρόπος εκλογής του νέου ΔΣ.
Έτσι σύμφωνα με την οδηγία «οι Δήμοι – εταίροι της διαδημοτικής επιχείρησης πρέπει να προχωρήσουν στη λήψη αποφάσεων για την εκλογή των μελών τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με την σχετική παράγραφο 3 της οικείας συστατικής πράξης όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 273/Β΄/07.02.2017), συνδυαστικά εφαρμοσμένη, το αρμόδιο Διαδημοτικό Όργανο ( που ενέχει θέση Συμβουλίου ), σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της επιχείρησης, οφείλει να ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, σύμφωνα και με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Π.Δ. 410/1995» .
Ο Συντονιστής καταλήγει αναφέροντας ότι «παρακαλούμε τους Δήμους – εταίρους της διαδημοτικής επιχείρησης «ΝΕΦΕΛΗ», να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στις ενδεδειγμένες διοικητικές ενέργειες…» . Έτσι πλέον οι Δήμοι Χαλκηδόνας και Δέλτα θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν τις διαδικασίες εκλογής μελών στο νέο ΔΣ.