ΚΑΦΕ -ΜΠΑΡ : Πως θα κατατίθενται οι φάκελοι για τραπεζοκαθίσματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για τα τραπεζοκαθίσματα.

Η επαναλειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας της δημόσιας υγείας, καθώς και η βιωσιμότητα αυτού του επιχειρηματικού κλάδου δημιουργούν μία νέα συνθήκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρώτο χρόνο κατέθεσε δέσμη προτάσεων προς την Ελληνική Κυβέρνηση και από τη δημοσίευση σήμερα του προσχεδίου των νομοθετικών ρυθμίσεων, έχει ήδη ξεκινήσει από τις υπηρεσίες του τη σχετική προεργασία.
Αναλυτικά:
Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά τις επόμενες ημέρες για τις νέες ρυθμίσεις ώστε να προετοιμαστούν για την κατάθεση του φακέλου τους. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις θα προσδιορίζονται από τη νομοθετική ρύθμιση η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.
Για την αποφυγή δημιουργίας χρονοβόρων διαδικασιών, γραφειοκρατικού κόστους και ταλαιπωρίας κατά την αδειοδότηση των ΚΥΕ, προετοιμάζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών, που θα γίνουν πριν την ημερομηνία επαναλειτουργίας των ΚΥΕ (25/5).
Θα εξετασθεί η αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου σε πλατείες και σε κάθε ελεύθερο χώρο που γειτνιάζει με υφιστάμενα ΚΥΕ. Απορρίφθηκε η αξιοποίηση χώρου επί του οδοστρώματος που προορίζεται για στάθμευση αυτοκινήτων.
Κατά τις περιπτώσεις εκείνες που η επέκταση κατάληψης και χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου από ΚΥΕ είναι αδύνατη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στην μείωση τελών κατά 50% καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων ρυθμίσεων.
Οι ρυθμίσεις που προωθούνται θα είναι έκτακτες και θα αφορούν σε ένα σαφώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα πέραν του οποίου θα συντελεστεί επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς.
Παράλληλα προετοιμάζεται σχέδιο στοχευμένων πεζοδρομήσεων και αξιοποίησης τμημάτων πλατειών, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε αφ’ ενός να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος για τους πεζούς αλλά και ο διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος για τα ΚΥΕ.
Εξετάζεται η ανάπτυξη προσωρινού δικτύου ποδηλατοδρόμων.
Μετά το πέρας της υποβολής των σχεδίων κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που θα έχει την ισχύ της προσωρινής αδείας λειτουργίας, οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και θα διασφαλιστεί με κάθε τρόπο το δικαίωμα στην μετακίνηση, στην κινητικότητα και στην ευταξία του δημόσιου χώρου.
Συγκροτούνται πολυμελή τμήματα ελεγκτών από υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον ταχύτερο έλεγχο των αιτήσεων.
Για την οριστικοποίηση των νέων ρυθμίσεων θα προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Παρασκευή 22 Μαΐου, όπου θα γίνει και η διαβούλευση με τους φορείς της πόλης και η έγκριση τους από τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου.