ΚΑΣΤΑΝΑΣ : Πολιτιστικές εκδηλώσεις την Κυριακή 16 Ιουλίου στον ΚΑΣΤΑΝΑ Χαλκηδόνος

ΚΑΣΤΑΝΑΣ : Πολιτιστικές εκδηλώσεις την Κυριακή 16 Ιουλίου στον ΚΑΣΤΑΝΑ Χαλκηδόνος (ΑΦΙΣΑ)