Καλοχώρι : Σοβαρά προβλήματα, από τη δυσοσμία …

Σε 240 υπολογίζονται σήμερα οι επιχειρηματικές μονάδες που βρίσκονται στην άτυπη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου, εκ των οποίων το 70,8% εγκαταστάθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή πριν το 2008 ή κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, ενώ ποσοστό 29,2%, εγκαταστάθηκαν εκεί εν μέσω της κρίσης. Από αυτές μόνο οι 185 λειτουργούν σήμερα, ενώ πληγή συνιστά το γεγονός ότι το 22,1% των υφιστάμενων μονάδων ανήκουν στην κατηγορία «χωρίς χρήση- ερείπιο -εγκαταλελειμμένο».
Την ίδια ώρα, η άτυπη αυτή βιομηχανική περιοχή στο Καλοχώρι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, από τη δυσοσμία, τα ελλιπή δίκτυα απορροής ομβρίων και ακαθάρτων, τις συχνές πλημμύρες λόγω της υψομετρικής θέσης της περιοχής σε σχέση με τη θάλασσα, τα – κουνούπια, προβλήματα ασφάλειας και ελλιπούς αστυνόμευσης, την κακή συντήρηση και καθαριότητα του οδικού δικτύου, καθώς επίσης την ανεπαρκή εξυπηρέτηση από δημόσια συγκοινωνία, την πλημμελή αποκομιδή των απορριμμάτων κ.α.
Τα στοιχεία αυτά, προκύπτουν από μελέτη που εκπόνησε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “TERRAMED” και παρουσίασε σήμερα, ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστας Γιουτίκας, μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΒΕΘ με θέμα τις δυνατότητες εξυγίανσης των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε από την ΠΚΜ το 2016 και αφορούσε στην καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση του Καλοχωρίου, καθώς και των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν.
Αναφερόμενος στα στοιχεία της μελέτης, ο κ. Γιουτίκας σημείωσε πως στην ίδια περιοχή λειτουργούν εταιρείες μεταφορών (18,3%), οι εμπορικές δραστηριότητες ανέρχονται στο 19,2%, η βιομηχανία – βιοτεχνία στο 12,9%, τα συνεργεία –μηχανουργεία στο 7,5% και οι αποθήκες και εν γένει αποθηκευτικοί χώροι στο 5,4%. Οι εταιρείες και τα διυλιστήρια πετρελαιοειδών, που αποτελούν σήμα κατατεθέν για την περιοχή, συνιστούν το 2% περίπου των δραστηριοτήτων.
Λειτουργούν 185 επιχειρήσεις
Όσον αφορά την κατάσταση λειτουργίας, ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης τόνισε ότι ποσοστό 77,1% των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων και λοιπών χρήσεων γης είναι σήμερα λειτουργούσες (συνολικά 185 επιχειρήσεις). Το 38,2% των επιχειρήσεων είναι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), το 25% ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εταιρική μορφή, 19,1% Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ) και 9,6% Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
Επιπλέον, σύμφωνα με το κ. Γιουτίκα η περιοχή είναι περιβαλλοντικά επιβαρυμένη λόγω της ύπαρξης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κυρίως εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, ενώ και οι εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις αξιολογήθηκαν ως εστίες μεγάλου ρυπαντικού φορτίου.
Αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής πίεσης που δέχεται η περιοχή αποτελεί εξάλλου και το ρέμα του Δενδροποτάμου, που είναι ο κεντρικός συλλέκτης όμβριων σχεδόν όλης της δυτικής Θεσσαλονίκης.
«Πέραν αυτών, οι σχηματισμοί του εδάφους έχουν χαμηλή αντοχή και υψηλή ικανότητα παραμόρφωσης, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα καθιζήσεων. Οπότε κάθε μελλοντικό σχέδιο για την εξυγίανση της περιοχής πρέπει να λάβει υπόψη κι αυτά τα γεωτεχνικά προβλήματα» επισήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε πως «δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα αρνητικά στοιχεία που εντοπίστηκαν στη σχετική μελέτη της Περιφέρειας, έχουν βλαπτικές συνέπειες όχι μόνο στη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, αλλά και στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των γειτνιαζόντων περιοχών».
Η ΠΚΜ έχει κάνει σημαντικά βήματα
Παρά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, ο κ. Γιουτίκας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει κάνει σημαντικά βήματα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Καλοχωρίου.
Προχωρά ήδη, όπως είπε, στην υλοποίηση μιας σειράς έργων, μέτρων, και δράσεων, όπως η εξυγίανση των εδαφών, η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η σύνδεση της συγκεκριμένης περιοχής και γενικά της δυτικής Θεσσαλονίκης με τον υπόλοιπο αστικό ιστό που αποσκοπούν στην ταχεία ανάπτυξη της.
Μάλιστα μεταξύ των προτάσεις δράσεων, που προτείνονται από τη μελέτη, περιλαμβάνεται και η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης στο Καλοχώρι.
«Από μέρους μας υπάρχει η βούληση, η αποφασιστικότητα, όπως και η δυνατότητα εξασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων. Θεωρώ όμως ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση και ενέργεια, προέχει ο διάλογος, η συνεννόηση και η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, των φορέων των Βιομηχάνων και των Εξαγωγέων και του ΤΕΕ/ΤΚΜ» ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης.

 

https://www.makthes.gr/