Καλοχώρι : Καθαρισμός δρόμων …

Υδροφόρες και βυτία της ΔΕΥΑ δήμου Δέλτα με τη συνδρομή των  εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας  του δήμου  προχώρησαν στην απάντληση υδάτων από την οδό Ολύμπου στο Καλοχώρι ενώ έγινε και  καθαρισμός των φρεατίων στους δρόμους της γύρω περιοχής.
Τα όμβρια ύδατα συσσωρεύονται στην περιοχή λόγω έλλειψης αποχετευτικού δίκτυα ενώ οι  δρόμοι που έχουν υποστεί καθίζηση από τη διέλευση βαρέων οχημάτων γεμίζουν νερά και δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.  Η διοίκηση του δήμου αναμένει το πράσινο φως για να αρχίσει η υλοποίηση της μελέτης  για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής  προστασίας στο Καλοχώρι. Η μελέτη αφορά στην πρώτη της φάση την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μήκους  4 χιλιομέτρων για να αποσυμφορήσουν το τμήμα της οδού Ολύμπου  (– διευθέτηση ροής –απαγωγής ομβρίων από την οδό Ολύμπου), την  κατασκευή κρασπεδορείθρων και των απαραίτητων φρεατίων υδροσυλλογής. Ο προϋπολογισμός αυτού του έργου ανέρχεται στα 4,7 εκατ ευρώ.
Ταυτόχρονα η δεύτερη φάση της μελέτης αφορά στην κατασκευή συλλεκτήραομβρίωναπό την οδό Ολύμπου  καθώς και τον έλεγχο για τη βελτίωση της αποστραγγιστικής τάφρου η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά του οικισμού. Παράλληλα στη δεύτερη φάση της μελέτης προβλέπεται η πραγματοποίηση ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί  αν απαιτείται η κατασκευή νέου αντλιοστασίου ως βοηθητικού του υπάρχοντος της ΕΥΑΘ.