Καλοχώρι : Ίδρυση φορέα για το Επιχειρηματικό Πάρκο

Η εξυγίανση και οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών περιοχών, δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική πρόκληση για την  Ελλάδα που θέλει να λέγεται «πράσινη», αλλά πολύ σύντομα θα γίνει όρος ανταγωνιστικής λειτουργίας και επιβίωσης για τις επιχειρήσεις καθώς θα διαπιστώσουν ότι η δανειοδότησή τους και η ένταξή τους σε προγράμματα του επόμενου ΕΣΠΑ, θα συνδέεται ευθέως με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ίδρυση φορέα για το Επιχειρηματικό Πάρκο Καλοχωρίου

Η εξυγίανση και οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων,  είναι απόλυτης προτεραιότητας τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Βλαχογιάννης επισημαίνοντας ότι στους οργανωμένους υποδοχείς – ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ- είναι εγκατεστημένο μόνο το 10% των βιομηχανικών/βιοτεχνικών επιχειρήσεων της χώρας . Το ΕΒΕΘ, πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε σχετική ενημερωτική εκδήλωση, προκειμένου στη βάση της προκαταρκτικής μελέτης που έχει πρόσφατα εκπονηθεί, να προχωρήσουν οι ενέργειες για την εξυγίανση της μεγάλης άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης του Καλοχωρίου, η οποία παρουσιάζει πολλά προβλήματα σε υποδομές, παρότι βρίσκεται δίπλα σε αναπτυσσόμενη αστική συγκέντρωση αλλά και σε ζώνες προστασίας περιβάλλοντος.

Το θεσμικό πλαίσιο πλέον υπάρχει με τον νόμο 4605/2019, αλλά απαιτείται η συνεργασία των φορέων, Περιφέρειας, Δήμων, Επιμελητηρίων και εκπροσώπων επιχειρήσεων, για να γίνουν οι επόμενες κινήσεις θεσμοθέτησης και οριοθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Καλοχωρίου. Αλλά επίσης απαιτείται η έκφραση πολιικής βούλησης και διάθεση πόρων από πλευράς κράτους, για να οργανωθούν πολεοδομικά και να εξυγιανθούν περιβαλλοντικά οι βιομηχανικές συγκεντρώσεις, αφού η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν ακόμη και όταν υπάρχουν οργανωμένοι υποδοχείς, να δημιουργούν εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου.

Ο Δήμος Δέλτα δηλώνει παρών

Ο Δήμος Δέλτα επιθυμεί να παίξει ρόλο οργανωτή σε ευρύτερες πρωτοβουλίες που αφορούν τη Δυτική Θεσσαλονίκη και στοχεύουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Δυτικής πλευράς της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει και την εξυγίανση της βιομηχανικής συγκέντρωσης στο Καλοχώρι, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Διονύσης Λιακόπουλος.

 

Η Ελλάδα γεμάτη άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσει

Το αποτέλεσμα είναι, στα τελευταία 60 χρόνια, να έχουν αναπτυχθεί οργανωμένες ΒΙΠΕ σε 75.000 στρέμματα  με 45.000 στρέμματα δόμηση, όταν οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις είναι σε 298.000 στρέμματα μέ δόμηση 119.000 στρέμματα. 

Το θέμα απασχολεί έντονα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , η οποία στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕRRAMED, έχει στα χέρια της από το 2016 μία μελέτη, στην οποία καταγράφεται η κατάσταση στην άτυπη συγκέντρωση Καλοχωρίου, η οποία συνοδεύεται από 20 προτάσεις εξυγίανσης, όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Γιουτίκας.

Ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι για να αντιμετωπιστεί η άναρχη κατάσταση που υπάρχει στη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου, θα απαιτηθεί η συνεργασία φορέων  και η δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης της προς Εξυγίανση Επιχειρηματικού Πάρκου.

Ποια είναι η κατάσταση στο Καλοχώρι

Σε συνολική έκταση περίπου 6.615 στρ. που την αποτελούν τμήματα των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων- Μενεμένης και Δέλτα, καταγράφηκαν ( το 2016) 240 επιχειρηματικές μονάδες εκ των οποίων το 70,8% εγκαταστάθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή πριν το 2008 ή κατά τη διάρκεια του 2008ενώ ποσοστό της τάξεως του 29,2%, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό, εγκαταστάθηκαν εκεί εν μέσω της κρίσης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως των υπαρχουσών μονάδων (22,1%) ανήκουν στην κατηγορία «χωρίς χρήση / ερείπιο /εγκαταλελειμμένο».

Ακολουθούν οι εταιρείες μεταφορών (18,3%) και οι εμπορικές δραστηριότητες (19,2%), η βιομηχανία / βιοτεχνία (12,9%), τα συνεργεία /μηχανουργεία (7,5%) και οι αποθήκες και εν γένει αποθηκευτικοί χώροι (5,4%). Οι εταιρείες και τα διυλιστήρια πετρελαιοειδών, που αποτελούν σήμα κατατεθέν για την περιοχή, συνιστούν το 2% περίπου των δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά την κατάσταση λειτουργίας, ποσοστό 77,1% των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων και λοιπών χρήσεων γης είναι σήμερα λειτουργούσες (συνολικά 185 επιχειρήσεις). Το 38,2% των επιχειρήσεων είναι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), το 25% ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εταιρική μορφή, 19,1% Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ) και 9,6% Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Τα κυριότερα προβλήματα της άτυπης αυτής βιομηχανικής συγκέντρωσης στο Καλοχώρι είναι τα ελλιπή δίκτυα απορροής ομβρίων και ακαθάρτων, οι συχνές πλημμύρες λόγω της υψομετρικής θέσης της περιοχής σε σχέση με τη θάλασσα, τα κουνούπια, προβλήματα ασφάλειας και ελλιπούς αστυνόμευσης, η κακή συντήρηση και καθαριότητα του οδικού δικτύου, η ανεπαρκής εξυπηρέτηση από δημόσια συγκοινωνία, η ανεπαρκής αποκομιδή των απορριμμάτωνη δυσκολία πρόσβασης λόγω των έργων οδικής υποδομής που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, όπως και η δυσοσμία.

Επιπλέον η περιοχή είναι περιβαλλοντικά επιβαρυμένη λόγω της ύπαρξης

βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κυρίως εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, ενώ και οι εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις αξιολογήθηκαν ως εστίες μεγάλου ρυπαντικού φορτίου.

Αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής πίεσης που δέχεται η περιοχή αποτελεί εξάλλου και το ρέμα του Δενδροποτάμου, που είναι ο κεντρικός συλλέκτης όμβριων σχεδόν όλης της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Χρειάζονται βούληση και πόροι

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Εμμανουήλ Μπαλτάς, πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της «RE.De-Plan AE Consultants¨, εταιρείας που εκπόνησε τη μελέτη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, μελέτη που επικαιροποιήθηκε το 2017, υποστήριξε ότι η Πρόταση της ΚΕΕΕ, είναι πάνω σε πραγματικά δεδομένα, ρεαλιστική και εάν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να υλοποιηθεί εάν η Πολιτεία, διαθέσει σε ετήσια βάση το ποσό των 12 εκατ. ευρώ, σε βάθος 21 ετών, ώστε να εξυγιανθούν οι υφιστάμενες άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις και να δημιουργηθούν νέα οργανωμένα πάρκα σε εκτάσεις 10.000 στρεμμάτων,

Επίσης, πρέπει να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση των επιχειρήσεων εντός των οργανωμένων περιοχών, κίνητρα οικονομικά και αδειοδοτικά, για να αποφευχθεί το «σύνδρομο της Καρδίτσας», όπου μέσα στην οργανωμένη περιοχή λειτουργούν δύο επιχειρήσεις με όλες τις άλλες να βρίσκονται σε διάφορες άλλες άτυπες συγκεντρώσεις.

Πολεοδομική μελέτη και μελέτη τεκμηρίωσης

Ο μηχ. μηχανικός κ. Αναστάσιος Καμινάρης, στέλεχος της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί», παρουσίασε τα ευρήματα και τις προτάσεις της προκαταρκτικής πολεοδομικής μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  και η οποία αφορά έκταση 6.542 στρεμμάτων και κάλυψης 1.000 στρεμμάτων, έκταση πολύ μεγαλύτερης εκείνης που μελετήθηκε στο πλαίσιο του TERRAMED.

Στην έκταση αυτή ισχυρότερη παρουσία έχει η βιομηχανία/βιοτεχνία, ακολουθούν τα logistics – αποθηκεύσεις και έπονται οι εταιρείες χονδρεμπορίου ενώ υπάρχουν και κενά γεωτεμάχια. Όπως επισήμανε ο κ Καμινάρης, καταγράφεται αύξηση πληθυσμού στους Δήμους της περιοχής, Δέλτα, Εχεδώρου και Μενεμένης και μεγάλη εξάρτηση της απασχόλησης από το χονδρεμπόριο, τις μεταφορές, τη μεταποίηση και τα logistics.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες» με την παραπάνω μελέτη προτείνει τη δημιουργία ζώνη περιμετρικού πρασίνουν, διαμόρφωση οδικών συλλεκτικών αξόνων, τεσσάρων εισόδων στο Πάρκο, κοινόχρηστους χώρους σε αδόμητες περιοχες ΚΑΙ, συμπλήρωση και αναβάθμιση των υφισταμένων δικτύων και τεχνικών έργων .

Η Εταιρεία, έχει επίσης έτοιμη μελέτη τεκμηρίωσης και τώρα πλέον, είναι στο χέρι των φορέων- Περιφέρειας, Δήμων, Επιμελητηρίων- να υποβάλλουν αίτηση στη Γ.Γ. Βιομηχανίας για την οριοθέτηση και δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Καλοχωρίου.  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και επισημάνσεις στο πλαίσιο των οποίων ο πρόεδρος της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ» κ. Δημήτρης Σαμαράς επισήμανε τα πολλά προβλήματα που συνδέονται με τις αδειοδοτικές διαδικασίες, την απροθυμία της κοινωνίας να στηρίξει τη βιομηχανία όπως και την έλλειψη κινήτρων για την εγκατάσταση βιομηχανικών επιχειρήσεων σε οργανωμένες περιοχές.