Καλημέρα … κύριε ΔΗΜΑΡΧΕ !

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  – ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

 

Απίστευτο και όμως Ελληνικό

Εικόνα ντροπής  όταν βλέπεις να ξεχωρίζουν μικρά παιδιά…  Αλλιώς πως να εξηγήσουμε το γεγονός ότι επιλέχθηκε να κάνουν μάθημα μικρά παιδιά σε αυτήν την σκηνή εν έτη 2019 !

Οι Έλληνες … Ρόμα είναι  μετανάστες ;

Στην φωτογραφία βλέπουμε το  νέο σχόλιο στο οικισμό Αγία Σοφίας του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Όπως μάθαμε 100 παιδιά σε  αυτήν την σκηνή  θα κάνουν μαθήματα ,  παιδιά :  Νήπια…!

Ντροπή … κύριε  Γιάννη Ιωαννίδη   Δήμαρχε Δέλτα  !

Έλεος για μικρά παιδιά μιλάμε … !

Θα ήταν καλό να μην χωρίζουμε την κοινωνία σε πολίτες Α και Β κατηγορίας

Και ιδιαίτερα όταν αυτά είναι μικρά παιδιά…

Για αυτό κύριε Ιωαννίδη πριν αρχίσουν τα κρύα,τα Χιόνια και ο βαρδάρης ο δήμος (  ο ρόλος του δήμου  είναι και κοινωνικός και όχι μόνο… ) πρέπει να μεριμνήσει να βρεθεί ένας χώρος που αξίζει για να κάνουν μάθημα τα μικρά παιδιά των Ρομά και όχι σε αυτό το… !

Αλλιώς …  ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ !