ΙΣΤΟΡΙΚΑ : Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αφανείς ήρωες, η Θεσσαλονίκη ίσως να μην ήταν σήμερα Ελληνική

Οι κάτοικοι της Χαλάστρας, χωρίς να υπολογίσουν τους κίνδυνους, τους κόπους και τις κακουχίες, συνέβαλαν με οποιοδήποτε μέσο διέθετε ο καθένας τους για να μπορέσουν οι Έλληνες στρατιώτες να περάσουν τον Αξιό και να απελευθερώσουν τη Θεσσαλονίκη, γλιτώνοντας την από το μένος των Βουλγάρων…
Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αφανείς ήρωες, η Θεσσαλονίκη ίσως να μην ήταν σήμερα Ελληνική.

ΑΠΟ ΤΟ : FACE BOOK