ΘΕΡΜΗ : Ο Δήμος Θέρμης και ο Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης μαζί …

Ο Δήμος Θέρμης είναι το νέο συνδρομητικό μέλος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, μετά την υπογραφή της απόφασης 67/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, παρουσία του Δημάρχου, κυρίου Θεόδωρου Παπαδόπουλου.
Εκπρόσωποι του Δήμου στον Οργανισμό ορίζονται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Τσιφτελίδου Άννα.
Η τουριστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταυτότητα των επιμέρους δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτό βασίζεται η ένταξη των Δήμων στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού: “Είναι σημαντικό για τις στρατηγικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος όλης της πόλης να υπάρχει η συνεργασία σε ηθικό, οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο έτσι ώστε να παρουσιάζεται ομοφωνία στην προβολή της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η προαγωγή της γνώσης, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η υιοθέτησή τους είναι ο κύριος στόχος αυτής της συνεργασίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο ανοίγει ένας καινούριος ορίζοντας στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο φορείς που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει”.