ΘΕΡΜΗ : Απολογισμός δράσεων Συντήρησης και Αυτεπιστασίας το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022

Περισσότερα από 1.100 αιτήματα πολιτών καθώς και σχολείων δέχθηκε και διεκπεραίωσε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος), το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης.
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα από τα 1.155 αιτήματα τα 313 ήταν γραπτά, τα 287 ήταν προφορικά και τα 555 ήταν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα novoville.
Από το σύνολο των 1.155 αιτημάτων του Δ΄ τριμήνου 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 878, ενώ διεκπεραίωσε και 234 επιπλέον αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί κατά το προηγούμενο διάστημα και εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης υλικών.

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, οδός, δρόμος και δέντρο
✅ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
ΓΡΑΠΤΑ ✉️ (ΙΡΙΔΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE 📟📲ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 131 214 156 501
➡️ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ 11 340 82 433
➡️ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 171 1 49 221
➡️ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 313 555 287
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 1.155
✅ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
ΓΡΑΠΤΑ ✉️(IRIS) ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE 📟📲ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
➡️ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 107 126 139 372
➡️ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ 7 219 109 335
➡️ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 126 1 44 171
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 240 346 292
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 878
✅ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΓΡΑΠΤΑ ✉️(IRIS) ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE📟📲 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
➡️ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 89 42 17 148
➡️ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ 2 17 3 22
➡️ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 43 1 20 64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 234
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΣΥΝΟΛΟ 1 + ΣΥΝΟΛΟ 2) 1.112

Μπορεί να είναι εικόνα δρόμος και οδός
Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως αποκαταστάσεις βλαβών σε τσιμεντοστρωμένους και ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πεζοδρόμια, σε πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, και ονοματοδοσίας οδών, καθρέφτες ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων, τοποθέτηση κώνων και εμποδίων πεζοδρομίων, επισκευές ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους (κιόσκια, παγκάκια, ξύλινα γεφυράκια κ.λπ.), υδραυλικές, οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες ελαιοχρωματισμών σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά και σχολικά κτίρια 🏫, σιδηρουργικές εργασίες, κατασκευή επίπλων για διάφορες υπηρεσίες του δήμου, δημοτικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, σχολεία κ.λπ.
✅ Από τα 1.155 συνολικά αιτήματα, τα 221 αφορούσαν σχολεία. Από αυτά, ολοκληρώθηκαν τα 171 και άλλα 22 επιπλέον που υποβλήθηκαν πριν από το Δ΄ τρίμηνο του 2022 κι εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, είτε λόγω έλλειψης υλικών.
✅ Το Τμήμα Συντήρησης δέχεται και διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των πολιτών για καμένους λαμπτήρες στο δημοτικό φωτισμό οδών και κατά περίπτωση, διαβιβάζει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εκτελεί με δικά του συνεργεία ηλεκτρολόγων, τις εργασίες αποκατάστασης. Μέσα στο Δ΄ τρίμηνο του 2022, διαχειρίστηκε 433 αιτήματα πολιτών και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, που αφορούσαν στη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού (καμένοι λαμπτήρες).
✅ Προέβη σε αντικατάσταση 1.232 λαμπτήρων💡, σε όλο το δήμο Θέρμης για το φωτισμό οδών, παιδικών χαρών, κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο φωτισμού.
✅ Το Τμήμα προέβη στην αποξήλωση επικίνδυνων οργάνων καθώς και στον αποκλεισμό παιδικών χαρών που στερούνται πιστοποίησης σε διάφορους οικισμούς, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.
✅ Συντήρησε ασφαλτοστρωμένους δρόμους 🛣️κι επισκεύασε φθορές, χρησιμοποιώντας περίπου δεκατρείς τόνους ψυχρής ασφάλτου και 418 τόνους θερμού ασφαλτικού σκυροδέματος.
✅ Συντήρησε χαλικοστρωμένους αγροτικούς δρόμους, χρησιμοποιώντας 2.600 τόνους αδρανή.
✅ Επισκεύασε πεζοδρόμια🧱 που είχαν υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων ή καθιζήσεις και πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους ή δρόμους διαστρωμένους με ιδιαίτερα υλικά (κυβόλιθους, τεχνητό γρανίτη, ακανόνιστη πέτρα κ.λπ.) στους οικισμούς Θέρμης, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Καρδίας, Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Βασιλικών, Σουρωτής, Αγ. Αντωνίου.
✅ Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση οστεοθυρίδων, που θα προμηθευτεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου ή για ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου.
✅ Πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση με στρώση από σκυρόδεμα στην περιοχή «Τηγανάκι» στην Περιστερά καθώς και στην είσοδο του δημοτικού σχολείου Ταγαράδων (επένδυση δαπέδου και τοιχοποιίας με νέα πλακίδια και μάρμαρα).
✅ Εκτέλεσε οικοδομικές, ξυλουργικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες 🔌 στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι.
✅ Κατασκεύασε έπιπλα για δομές του δήμου (Κοινοτικά Καταστήματα, ΚΔΑΠ, Κέντρο Κοινότητας κ.λπ.).
✅ Τοποθέτησε ή επισκεύασε μικρούς μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων για τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
✅ Τοποθέτησε ή επισκεύασε πινακίδες κυκλοφορίας σε όλους τους οικισμούς καθώς και εμπόδια πεζοδρομίων.
✅ Απέκλεισε επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίσματα.
✅ Τοποθέτησε ή επισκεύασε ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του δήμου, ή σε παιδικές χαρές και σχολεία.
✅ Πραγματοποίησε βαφές σε Σχολείαν 🧑‍🏫(γυμνάσιο Βασιλικών, 1ο γυμνάσιο Θέρμης δημοτικό σχολείο Ταγαράδων, δημοτικό σχολείο Βασιλικών, 1ο δημοτικό σχολείο Ν. Ραιδεστού, 3ο νηπιαγωγείο Ν. Ραιδεστού, 3ο νηπιαγωγείο Θέρμης, νηπιαγωγείο Περιστεράς, σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στις κοινότητες Θέρμης, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Βασιλικών, Περιστεράς, Αγ. Παρασκευής, στα ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου, Τριλόφου, Αγ. Παρασκευής.
✅ Συνέδραμε στη διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων σε Βασιλικά και Θέρμη και τοποθέτηση εξέδρας).
✅ Συνέδραμε στο έργο της πολιτικής προστασίας ⛑ 🚘 🚨 με διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
✅ Επιπλέον σε τακτά διαστήματα, οι υπάλληλοι του Τμήματος, παραλαμβάνουν και διαχειρίζονται όλες τις προμήθειες των υλικών και των εργαλείων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και συμμετέχουν και σε επιτροπές παραλαβής διαφόρων άλλων προμηθειών. Επίσης διαχειρίζονται τις προμήθειες των σχολικών επιτροπών και προσδιορίζουν τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης στα σχολικά κτίρια.

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα δρόμος

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα οδός, δέντρο και δρόμος

Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος και κείμενο που λέει "T0 a REDMI NOTE 8PRO AI QUAD CAMERA"

Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, εξωτερικοί χώροι και δέντρο