ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ : Ευχαριστήριο στο Ινστιτούτο ανάπτυξης

Γ. Τσαμασλής  :  “Ευχαριστώ το ελληνικό Ινστιτούτο ανάπτυξης για την δυνατότητα που μας έδωσε να συνεργαστούμε, η περιφέρεια, ο Δήμος τα πολιτικά κόμματα για να έχουμε καλύτερα και περισσότερα αποτελέσματα στην βαριά βιομηχανία του τόπου μας που είναι ο τουρισμός. Ανακοινώσαμε τα δύο μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη και επίπεδο δημοπράτησης και αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη στην χώρα μας και ιδιαίτερα στο Δήμου Θερμαϊκού, ανεβαίνουμε επίπεδο με την κατασκευή Ξενοδοχείου και τουριστικού χωριού στο παλιό κάμπινγκ της Αγίας τριάδας όπως και με την δημοπράτηση για την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας στην Μηχανιώνα, Με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση συνεχίζουμε το μεγάλο έργο της ανάπτυξης για τον τόπο μας ! “