ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ / Γ. Μαυρομάτης:” Ο κύριος Δήμαρχος απαγόρευσε τις κηδείες στις …αργίες “

Με μια παράλογη όσο και εξωφρενική απόφαση που προσυπέγραψε πριν από λίγες ώρες, ο κύριος Δήμαρχος απαγορεύει τις κηδείες κατά τις ημέρες των επίσημων αργιών!
Συγκεκριμένα, αποφάσισε, να μην γίνουν κηδείες στα 8 ∆ημοτικά Κοιμητήρια του ∆ήμου Θερμαϊκού, την Πρωτομαγιά, του Αγίου Πνεύματος, το Δεκαπενταύγουστο, στην επέτειο του «ΟΧΙ» και τα Χριστούγεννα!
Χωρίς να δώσει καμιά λογική εξήγηση. Και χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή να φέρει την πρόταση του προς συζήτηση στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
Κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας των ∆ημοτικών Κοιμητηρίων, που φυσικά δεν προβλέπει και ποτέ έως σήμερα δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο.
Αυτός όμως, ως άλλος καθεστωτικός άρχοντας αποφάσισε και διέταξε.
Χωρίς κανένα σεβασμό προς την ανθρώπινη ύπαρξη.
Υποχρεώνοντας τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους σε περιττά έξοδα συντήρησης των νεκρών τους, καθώς και σε παράταση του πόνου και της θλίψης τους.
Γιατί όμως το κάνει αυτό, ενώ ο Δήμος έχει αναθέσει τις ταφές και τις εκταφές σε ιδιωτικό συνεργείο;
Και γιατί μόνο για το 2023 και τις υπόλοιπες αργίες του χρόνου;
Και γιατί τώρα, λίγο πριν τις εκλογές;
Διαπιστώνοντας μάλλον ότι χάνει, προσπαθεί να «ευχαριστήσει» κάποιους από τους υποστηρικτές που του έχουν απομείνει, για να εξασφαλίσει λίγα παραπάνω ψηφαλάκια…
Ό, τι κι αν κάνει όμως, το ποτάμι δεν γυρίζει. Το μόνο που καταφέρνει είναι να εκτίθεται ανεπανόρθωτα στην τοπική κοινωνία.

 

η αποφαση :

ΘΕΜΑ : Αναστολή εργασιών ταφών και εκταφών κατά τις επίσηµες αργίες του έτους
2023

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ. αριθ. 355/2012 απόφαση ∆Σ σχετική µε την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας
των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θερµαϊκού,
2. την µε αρ. 375/14972/31.08.2022 απόφαση ∆ηµάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI
Την αναστολή εργασιών ταφών – εκταφών και στα 8 ∆ηµοτικά Κοιµητήρια του ∆ήµου Θερµαϊκού
κατά τις επίσηµες αργίες έως το τέλος του έτους 2023 :
1. Πρωτοµαγιά ∆ευτέρα 1 Μαϊου 2023
2. Αγίου Πνεύµατος ∆ευτέρα 5 Ιουνίου 2023
3. Κοίµησις της Θεοτόκου Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
4. Επέτειος του «ΟΧΙ» Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
5. Γέννησις του Ιησού Χριστού 25 ∆εκεµβρίου 2023

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ