Θέρμη : Δημοτικό συμβούλιο νέων

Ο δήμος Θέρμης θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και τις νέες να εκφράσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους για όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν τη γενιά τους, την κοινωνία, αλλά κυρίως τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που βιώνουν μέσα στην πόλη που ζουν.

Η συνάντηση γνωριμίας για τη δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θέρμης και Μητρώου Εθελοντών για δράσεις της νεολαίας του δήμου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.
Η πρόσκληση απευθύνεται στους νέους ανθρώπους του δήμου, για μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωση σχετικά με τα βήματα που θα ακολουθήσουν, ξεκινώντας από την καταγραφή των πραγματικών αναγκών των νέων σχετικά με την πολιτική ζωή, την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής, τις ανάγκες που πρέπει να καλύπτει ένα συμβούλιο νεολαίας καθώς την κατανόηση της σπουδαιότητας της συμβολής τους στη διαμόρφωση της Στρατηγικής για τη Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδα.
Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης, απευθύνεται σε νέους και νέες 15-30 ετών και έχει ως κύριο σκοπό του την εξοικείωση των νέων με τις αρχές και αξίες της δημοκρατίας και την ενεργοποίησή τους ως πολίτες στον τόπο που ζουν. Αποτελεί έναν κοινό τόπο συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και παρεμβάσεων, ενώ δίνει την ευκαιρία στους νέους να αναπτύξουν θεμελιώδεις αξίες όπως η αλληλεγγύη,η ανεκτικότητα και ο εθελοντισμός.
Να σχεδιάσουν δράσεις σε τομείς της απασχόλησης, του πολιτισμού, της πληροφόρησης, της τεχνολογίας και ενός ποιοτικού ελεύθερου χρόνου, αξιοποιώντας μέσω του συλλογικού τους οργάνου όλες τις δυνατότητες που τους δίνονται από τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που προσφέρονται για τον σκοπό αυτό.
Παράλληλα, όμως το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει εκτός από γνώση, βήμα για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα, ευκαιρίες για προβληματισμό, διάλογο και συμμετοχή.
* Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τη Διεύθυνση Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ θα ακολουθήσει ενημέρωση για τη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών δράσεων της Νέας Γενιάς του δήμου Θέρμης.

Προφίλ συμμετεχόντων :

Νέοι ηλικίας μεταξύ 15-30 ετών, μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.