Θέρμης VIMA : Διακοπή υδροδότησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
Λόγω έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό που τροφοδοτεί τη Κοινότητα του Νέου Ρυσίου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή. Παρακαλουνται οι καταναλωτές να αποθηκεύσουν επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών τους τις επόμενες ώρες μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.