Η Φωτογραφία της Εβδομάδας : ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

Ο Μεγάλος Ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα, Παύλος Μελάς με τα παιδιά του Μιχαήλ (Μίκης) και Ζωή (Ζέζα).