ΕΣΗΕΑ : Πώς θα κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες την αργία της 25ης Μαρτίου

ΕΣΗΕΑ: Η αργία της 25ης Μαρτίου – Πώς θα κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες

Δείτε ποιες μέρες δεν θα κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες, λόγω της 25ης Μαρτίου

ΕΣΗΕΑ: Η αργία της 25ης Μαρτίου - Πώς θα κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και ΕΤΗΠΤΑ η εργασία των απασχολουμένων στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 25ης Μαρτίου ρυθμίζεται, σύμφωνα και με τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ως εξής:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Πέμπτης, 25 Μαρτίου 2021, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Πέμπτης, 25 Μαρτίου 2021, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

– Την Τετάρτη, 24.03.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

– Την Πέμπτη, 25.03.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.

– Την Παρασκευή, 26.03.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ)

– Την Τετάρτη, 24.03.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

– Την Πέμπτη, 25.03.2021, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

– Την Παρασκευή, 26.03.2021, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι συνάδελφοι των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών κατά την αργία της Πέμπτης, 25 Μαρτίου 2021 δεν θα εργαστούν.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ

Οι τεχνικοί τύπου θα εργαστούν κατά τις παραπάνω αργίες ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.

error: Content is protected !!